Zapraszamy na rekolekcje i dni skupienia


Dom Zakonny Księży Sercanów służy również potrzebom rekolekcyjno-formacyjnym dla członków Zgromadzenia. Co roku w październiku są tutaj organizowane pięciodniowe rekolekcje dla księży sercanów. Obok sercanów dom zaprasza na rekolekcje i dni formacyjne także kapłanów diecezjalnych, osoby zakonne z innych zgromadzeń oraz wiernych z różnych kościelnych wspólnot. Urok tatrzańskiego krajobrazu, zwłaszcza bliskość gór, sprzyjają wsłuchiwaniu się w głos Boga i własnego serca. Można tu owocnie połączyć modlitwę i wypoczynek i doświadczyć uzdrawiającej łaski…

REKOLEKCJE TO CZAS ŁASKI W TWOIM ŻYCIU!

Księża Sercanie prowadzą w Zakopanem rekolekcje otwarte dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Odbywają się one co roku w listopadzie w czterech seriach, które trwają od poniedziałku (od kolacji) do czwartku (do obiadu), zgodnie z ustalonym programem i zapowiedzianym tematem. 

Dla grup

Istnieje też możliwość zorganizowania w naszym domu rekolekcji lub dni skupienia dla grup z własnym kapłanem. Ze względu na warunki zakwaterowania przyjmujemy jedynie grupy z osobami dorosłymi. Nie mamy możliwości przyjmowania grup z dziećmi w wieku szkolnym czy grup młodzieżowych.

Indywidualne

W naszym domu zakonnym można również odprawić rekolekcje indywidualne w odosobnieniu i ciszy. Uczestników takich rekolekcji zapraszamy do odmawiania Liturgii Godzin i uczestnictwa w Eucharystii razem ze wspólnotą zakonną naszego domu. Służymy również sakramentem pojednania i rozmową z kapłanem.