Polityka prywatności


1. 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem danych użytkowników naszej strony internetowej.
2. Dom Zakonny Księży Sercanów w Zakopanym przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę sercaniezakopane.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone na niej dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
3. Administratorem danych użytkowników strony internetowej jest Dom Zakonny Księży Sercanów w Zakopanym, ul. Gimnazjalna 6, zwany dalej: „administratorem”, reprezentowanym przez prawowitego przełożonego.
4. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Informacje o użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Dom Zakonny Księży Sercanów w Zakopanym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku „Prawo Autorskie”.
6. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
– świadczenia usług drogą elektroniczną,
– pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
7. Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń w Domu Zakonnym oraz jego działalnością w galeriach zdjęć oraz filmów.
8. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
9. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych lub zdjęć ze strony, administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
10. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
11. Strona internetowa sercaniezakopane.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
12. Użytkownikowi naszej strony internetowej przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– prawo do bycia zapomnianym.
12. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: zakopane.scj@scj.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby administratora: Dom Zakony Księży Sercanów, ul. Gimnazjalna 6, 34-500 Zakopane z dopiskiem „ochrona danych osobowych”/ „ochrona wizerunku”.