Regulamin pobytu


1. Z uwagi na obecność w Domu Zakonnym kaplicy Najświętszego Sakramentu wszyscy Goście, niezależnie od indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego jego charakteru oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów zgodnych z przyjętą obyczajowością.
2. Do korzystania z usług na terenie Domu Zakonnego upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji. Brak dokonanej wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu.
3. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych (poza wypadkami losowymi).
4. Po przyjeździe do Domu Zakonnego należy okazać ważny dokument tożsamości i wypełnić kartę pobytu.
5. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11.00.
6. Na terenie Domu Zakonnego obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 7.00.
7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałki, żelazka elektrycznego, kuchenek, butli i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Domu Zakonnego wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Nieletni (13-17 lat) mogą przebywać tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy na bieżąco zgłaszać personelowi Domu Zakonnego.
10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty (w tym klucze), będące własnością Domu Zakonnego, oddane do użytkowania Gościom, ponoszą oni pełną odpowiedzialność materialną.
11. Dom Zakonny nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
12. Na terenie Domu Zakonnego nie mogą przebywać zwierzęta.
13. Parking jest bezpłatny. Parkowanie dozwolone jest w miejscach wyznaczonych do tego celu i wskazanych przez personel domu.
14. Na terenie Domu Zakonnego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.