REKOLEKCJE 2023


W 2023 roku proponujemy odprawienie rekolekcji kapłańskich w następujących terminach:


TERMIN 1    6-9 listopada / na dzień 19 IX 2023 wolnych 9 miejsc

TERMIN 2  13-16 listopada /  brak wolnych miejsc

TERMIN 3  20-23 listopada / na dzień 19 IX 2023 wolne 3 miejsca

TERMIN 4  27-30 listopada / na dzień 19 IX 2023 wolnych 10 miejsc

 

REKOLEKCJE GŁOSI

ks. Michał Ciemięga, sercanin

 

TEMAT REKOLEKCJI

„Rozpalić na nowo charyzmat Boży” (por. 2 Tm 1,6)

 

Święty Paweł Apostoł przypomina Tymoteuszowi, aby „rozpalił na nowo charyzmat Boży, jest który jest” w nim „od nałożenia” Pawłowych „rąk” na niego (zob. 2 Tm 1,6). Poprzez nałożenie biskupich rąk również i my – kapłani – otrzymaliśmy ten Boży charyzmat, aby za przykładem Tego, który nas wybrał i powołał – Jezusa Chrystusa – iść i rozniecać ogień Bożej miłości w świecie, który On przyszedł zbawić. Głoszenie Słowa, zwłaszcza wśród tych, którzy nie chcą słuchać i usłyszeć to Słowo zbawienia, może i okazuje się dość wyczerpujące. Zmęczenie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, może spowodować nawet utratę sensu tego, do czego zostaliśmy powołani. Dlatego też Chrystus woła do nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy...”. Tylko On może na nowo napełnić nas odpowiednimi siłami, by orędzie Jego zbawienia dotarło do wszystkich. Tylko On może na nowo rozbudzić w nas zaufanie, by kroczyć po nieznanym a czasami wręcz niebezpiecznym czy wrogim terenie, by zanieść Go do wszystkich, którzy jeszcze Go nie poznali, lub też już o Nim zapomnieli. Potrzeba nam tylko otworzyć nasze serca na Jego łaskę i z głębi uwierzyć, że On rzeczywiście „Jest z nami” do końca.

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek kolacją o godz. 18.00 a kończą w czwartek obiadem o godz. 12.00. Każdy z rekolektantów otrzyma pokój jednoosobowy z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu. 

   PLAN REKOLEKCJI

   Poniedziałek

   18.00 Kolacja

   19.15 Rozpoczęcie: Msza Święta z homilią

   20.15 Spotkanie liturgiczne

   Wtorek

     7.30 Jutrznia, konferencja

     8.15 Śniadanie

   10.00 Konferencja

   11.30 Msza Święta z homilią

   12.30 Obiad

   Nawiedzenie pustelni św. Brata Alberta

   16.45 Nieszpory z konferencją

   17.30 Kolacja

   19.00 Kompleta, apel

   Środa

     7.30 Jutrznia, konferencja

     8.15 Śniadanie

     9.30 Nabożeństwo pokutne – adoracja, spowiedź

   11.30 Zakończenie adoracji

   11.30 Msza Święta z homilią

   12.30 Obiad

   Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

   16.45 Nieszpory z konferencją

   17.30 Kolacja

   19.00 Spotkanie kapłańskie

   Czwartek

     7.30 Jutrznia i Msza Święta z homilią

     8.30 Śniadanie

   12.00 Obiad, zakończenie rekolekcji

Zgłoszenia

przyjmujemy telefonicznie:
+48  606 201 017 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
decyduje kolejność zgłoszeń.