Rezerwacje pokoi Gościnnych

rezerwacja wstępna

Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie: +48 606 202 017, bądź mailowo: rezerwacjascj@gmail.com
Należy podać imię, nazwisko, liczbę osób, numer telefonu.

zadatek

Zadatek w wysokości 30% całkowitej zapłaty za pobyt powinien zostać wpłacony do 24 godzin od dokonania rezerwacji wstępnej.
Tytuł przelewu: Zadatek za pobyt w dniach …
Za datę wpływu zadatku uważa się dzień nadania przelewu.
Jeśli nie ustalono inaczej, brak wpływu zadatku po upływie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.

anulowanie rezerwacji

Rezerwację można anulować bezkosztowo w okresie nie krótszym niż 15 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% zadatku. Jeśli anulowanie następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, wtedy potrącamy 100% wpłaconego zadatku.
Zwrot zadatku (lub jego części) zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od daty anulowania.


dane do przelewu

Dom Zakonny Księży Sercanów
ul. Gimnazjalna 6
34-500 Zakopane

12 1090 2590 0000 0001 3167 3983

Przelewy zagraniczne

IBAN: PL12109025900000000131673983
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Jeśli masz pytania zadzwoń
+48 606 201 017