Rekolekcje dla kapłanów

W roku 2022 proponujemy odprawienie rekolekcji kapłańskich w następujących terminach:

 • Termin 1 - 7-10 listopada brak wolnych miejsc
 • Termin 2 - 14-17 listopada brak wolnych miejsc
 • Termin 3 - 21-24 listopada brak wolnych miejsc

 • Rekolekcje głosi:
  Ks. Michał Ciemięga, sercanin

 • Temat rekolekcji
 • „Być kapłanem według Jezusowego Serca”


  W roku jubileuszu Polskiej Prowincji Księży Najśw. Serca Jezusowego pragnę zastanowić się nad tym, co znaczy „Być kapłanem według Jezusowego Serca”.
  „... jedno jest kapłaństwo, bo jeden jest Kapłan, Bóg-Człowiek Jezus Chrystus, który rodząc się z wnętrza Przedwiecznej Trójjedynej Miłości, przyszedł z woli Ojca na świat – Ecce venio, „Oto idę” (Hbr 10,7) – aby zbawić ludzi i przyprowadzić ich do domu Ojca. Adsum, „oto jestem”, odpowiada Bogu i Kościołowi kapłan podczas święceń, wezwany przez Zbawiciela, by włączyć się w tę misję i działać „w Jego osobie”, in persona Christi. Ale sakramentalna tożsamość z Najwyższym Kapłanem urzeczywistnia się w taki sposób, że owo jedyne Chrystusowe kapłaństwo przenika w osobowość człowieka i przyjmuje jej niepowtarzalny kształt. Staje się to szczególnie frapujące, gdy tym człowiekiem jest święty.

  Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek kolacją o godz. 18.00 a kończą w czwartek obiadem o godz. 12.00. Każdy z rekolektantów otrzyma pokój jednoosobowy z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu. Istnieje możliwość zorganizowania rekolekcji rocznikowych, kursowych. Grupa może liczyć maksymalnie 18 osób wraz z prowadzącym (przy zakwaterowaniu w pokojach po 2 osoby możliwości wzrastają do 24 osób). Szczegóły do uzgodnienia z dyrektorem domu rekolekcyjnego (ks. Krzysztof Zimończyk SCJ tel. 793 80 88 55).

 • Plan rekolekcji
 • Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub poprzez e-mail. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wyślij zgłoszenie
 • Rekolekcje dla Sercanów

  W roku 2022 proponujemy odprawienie rekolekcji sercańskich w następujących terminach:

 • Termin 1: 10-15 października 2022
 • Termin 2: 17-22 października 2022

 • Rekolekcje głosi o. Grzegorz Filipiak OFMCap


  Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 15.00, a kończą w sobotę śniadaniem o godz. 8.30.