Rekolekcje dla kapłanów

W roku 2020 proponujemy odprawienie rekolekcji kapłańskich w następujących terminach:

 • Termin 1 - 26-29 października
 • Termin 2 - 02-05 listopada
 • Termin 3 - 09-12 listopada
 • Termin 4 - 16-19 listopada brak wolnych miejsc
 • Termin 5 - 23-26 listopada brak wolnych miejsc

 • Rekolekcje głoszą:
  Księża Sercanie

 • Temat rekolekcji
 • „Ideał kapłana wg Kardynała Stefana Wyszyńskiego”


  Dla Kard. Wyszyńskiego kapłan to człowiek, który jest "świętym darem Ojca, by rozdzielał święte dary ludziom. Podobnie jak Chrystus, który jest świętym darem Ojca: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.." Kapłan to sługa Jezusa Chrystusa, którego Chrystus uzdalnia i obdarza swoją własną władzą, całkowicie podporządkowaną Sobie, poprzez którą, tenże człowiek, staje się świętym pośrednikiem między niebem a ziemią i wypełniając trojaką funkcję Chrystusowego Kapłaństwa tj: nauczanie Słowa Bożego, posługiwanie sakramentalne i kierowanie Ludem Bożym, jako „alter Christus” buduje, uświęca i rządzi mistycznym Ciałem.

  Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek kolacją o godz. 18.00 a kończą w czwartek obiadem o godz. 12.00. Każdy z rekolektantów otrzyma pokój jednoosobowy z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu. Istnieje możliwość zorganizowania rekolekcji rocznikowych, kursowych. Grupa może liczyć maksymalnie 18 osób wraz z prowadzącym (przy zakwaterowaniu w pokojach po 2 osoby możliwości wzrastają do 24 osób). Szczegóły do uzgodnienia z dyrektorem domu rekolekcyjnego (ks. Dariusz Mroczek SCJ tel. 793 80 88 55).

 • Plan rekolekcji
 • Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub poprzez e-mail. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wyślij zgłoszenie
 • Rekolekcje dla Sercanów

  W roku 2020 proponujemy odprawienie rekolekcji sercańskich w następujących terminach:

 • Termin 1: 12-17 października 2020
 • Rekolekcje głosi: ks. Jerzy Morański SDS

 • Termin 2: 19-24 października 2020

 • Rekolekcje głosi ks. Stanisław Witkowski MS


  Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 15.00, a kończą w sobotę śniadaniem o godz. 8.30.